Cat had het in één van de reacties (die over bodyscanners)  al over Big Brother. Eind vorige week is er een onderzoek naar buiten gekomen, waarbij gekeken is welke politieke partijen voor privacy beperkende maatregelen zijn en eerlijk gezegd schrok ik van het resultaat.

Alle partijen met uitzondering van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren staan dik in het rood. Korte uitleg over de barometer: een partij die tegen privacy beperkende wetten stemt krijgt een positief aantal punten, stem je voor, dan krijg je negatieve punten. De negatieve uitschieters zijn te vinden onder CDA, CU en PvdA (Logisch, vele wetten zijn deze kabinetsperiode ingevoerd).

Op Internet zag ik een opsomming van alle maatregelen die ingevoerd zijn of waar vergevorderde plannen voor op tafel liggen. Mocht je het liever allemaal niet weten, lees dan niet verder, want je zou hier behoorlijk van kunnen schrikken.

Liefs,

 • Dataretentiewet telefonie / internet, alle traffic bewaren voor minimaal 1 jaar;
 • Overheid houdt actief alle NAW gegevens van alle ISP’s plus IP adressen bij. Alle tellefoonnummers, mobiel en vast en van de mobiele telefoons ook de logs aan wanneer aan welke vaste steunzender je aangemeld was. (Allemaal geregistreerd bij het CIOT), 3 augustus 2004 in: Besluit vorderen gegevens telecommunicatie;
 • Overheid heeft inzage in alle financiële transacties (2004, Wet Vorderen Gegevens Financiële Sector);
 • Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten; De AIVD mag alle gegevensbestanden binnen overheid en bedrijfsleven opvragen en daarop datamining (patronen zoeken) toepassen. Alle grote databases, reisgegevens, verzekering, Airmiles, bonuskaart, spaarkaarten, etc, etc, etc, moeten allemaal in kopie naar moedertje overheid. Dit is al jaren aan de gang;
 • OV chipkaart, alle ov-reisgegevens die bewaard worden;
 • Vingerafdrukken database, om een paspoort “authentiek” te maken;
 • EKD – persoonlijke gegevens van een kind + ouders die geregistreerd worden. Het is niet mogelijk dit te weigeren, dan wel de data aan te passen mocht het onjuist zijn. Ieder kind – en vooral het gezin – staat in een Elektronisch Kind Dossier. Juffen, klassenassistenten, schoolmaatschappelijk werkers, leden van de Zorgteams op scholen kunnen hun zorgen kwijt in Elektronische Leer Dossiers, of volgsystemen op peuterspeelzalen en voor-, na- en tussenschoolse opvang;
 • De lijst van wie er mag melden, breidt zich razendsnel uit. Ambulancebroeders bijvoorbeeld. Tijdens de hulpverlening bij iemand thuis, moeten ze ook speuren naar mogelijke problemen in de opvoeding of verzorging van kinderen;
 • Als het aan de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde ligt, gaan tandartsen ook op mishandeling letten. Op bloeduitstortingen in het gehemelte, afgestompte melktandjes, bijtwonden in de wang en gehavende lippen, want die kunnen duiden op mishandeling. Vermoedens worden gemeld. Alleen het RIAGG doet er niet aan mee en wordt daarom subsidie onthouden. Jos Lame, de directeur, deed eerder zijn verhaal in NRC Handelsblad. “De plannen van Jeugdminister Rouvoet en ook van de wethouders Jeugd en Volksgezondheid van mijn stad Rotterdam zijn absurd stalinistisch en megalomaan.”;
 • EPD in aantocht. Inmiddels is het EPD al verplicht bij psychische patiënten. De behandelend artsen krijgen geen gage wanneer zij niet in het EPD de gespreksverslagen opnemen (consult rapportage). Dit gaat natuurlijk ook gelden voor alle andere medische handelingen bij het live zijn van een landelijk dekkend EPD;
 • Kentekenscanners overal, voor vele doeleinden;
 • Rekeningrijden voorstel met permanente logging van waar je auto zich bevind.  De logfiles gaan permanent naar het CJIB, hoe moeilijk is het om de rest niet ook even op te sturen;
 • De zogenaamde “interventieteams” die overal in het land huiszoekingen te doen. Binnenkort wordt het verplicht gesteld dat je met een uitkering verplicht bent een ambtenaar toegang te verlenen tot je woning om te laten zien;
 • Diezelfde “interventieteams” kunnen controles (m.i. razzias) op straat uitvoeren en iedereen zonder echte reden fouilleren, ondervragen, vragen zich te legitimeren;
 • Het verplicht zijn van slimme meters in nieuwe woningen – het weigeren lijdt tot exorbitante boetes of gevangenisstraf;
 • De wet legitimatieplicht die steeds meer en meer bevoegdheden biedt aan politie en andere gezagdragers. Er schijnt weinig tot niet geëvalueerd te worden;
 • Uitbreiding van het cameratoezicht overal in Nederland onder de noemer van terrorisme bestrijding. Inclusief steeds geavanceerder wordende gezichtsherkenning;
 • De foto van uw recente paspoort/rijbewijs of ID-kaart is inmiddels ook keurig digitaal opgeslagen;
 • De bibliotheken houden bij wat je leent en die database is ook beschikbaar voor opsporingsinstanties. (pas op als je “Catcher in the Rye” wilt lezen: hier ligt een niet geregistreerde kopie);
 • Elektronisch Medicatie Dossier: Alle gegevens over gebruikte medicijnen worden per persoon vastgelegd;
 • Telecomwet en andere wetten die het telefoon/internettappen mogelijk maken zonder gerechtelijk bevel te tappen. Inmiddels blijken er 26.000 taps per jaar te zijn;
 • Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden, de verplichte koppeling aan een persoonsnummer;
 • Belastingwetgeving die het mogelijk maakt voor de belastingdienst om zonder tussenkomst van de rechter loonbeslag of ander beslag te leggen;
 • Private stichtingen die internetblokkades willen (Brein) en daarop aansluitend dat het CDA in week 26 van dit jaar dan maar gelijk een vorm van CONTENT Politie voorstelt (bizar is dat de straf -afsluiten Internet- ongeveer overeenkomt met het downloaden van kinderporno) ;
 • Doorzenden van allerlei gevoelige informatie naar andere landen (vooral USA): passagiersgegevens, bank transacties (SWIFT);
 • Wet rondom registratie van delinquenten. Actieve registratie en database vorming van zeer veel persoonlijke kenmerken. Deze registratie vind al plaats voor veroordeling, dus op het moment dat je verdachte bent en nog niet schuldig bevonden door een rechter. Bijv, deze registratie, inclusief je DNA, kan al plaatsvinden wanneer je wordt aangehouden omdat je je niet kan of wilt legitimeren;
 • De bodyscanner die op dit moment al gebruikt wordt voor vluchten naar de VS. Het plan is om dit in te voeren op alle vluchten vanaf een Nederlandse luchthaven (overigens mag dit officieel nog niet van de EU;
 • Er zijn steeds meer gemeentes die het gebruik van huisvuil containers registreren met een keycard en daarbij bijhouden hoeveel afval er wordt weggegooid.

De overheden ontkennen stelselmatig deze maatregelen en hun effect op de samenleving. Privacyvoorvechters worden hierbij aangemerkt als zeuren en dus “aluhoedjes” (zo worden soms mensen genoemd die in complottheorieën geloven) en er wordt veelal geschermd met de woorden “wie niets te verbergen heeft, hoeft ook niets te vrezen…..”

Ook ik zie met lede ogen aan wat er allemaal wordt gedaan. Nee, ik heb niets fouts gedaan, maar dat betekent niet dat ik er niet continu mee te maken heb. Ik mag overal gefouilleerd worden, al mijn medische informatie wordt opgeslagen (en geloof me, dat gebeurt al op regionaal niveau…) en houdt mijn gemeente bij hoeveel afval ik weggooi en wanneer. En wanneer ik een nieuw paspoort of rijbewijs nodig heb, mag ik zo ongeveer als crimineel mijn vingerafdrukken achterlaten.

En levert het echt wat op? Zouden terroristen zich hierdoor laten afschrikken? Zouden criminelen daardoor niet meer met wapens over straat lopen? Is er daardoor echt veel minder fraude of kindermishandeling? Er zijn voldoende mogelijkheden voor degene die kwaad willen om deze punten te omzeilen, maar de gewone Nederlander zal ermee worden geconfronteerd en erger, mogelijk flink door in de problemen komen.

Ik heb moeite met het betrekken van WOII in een log. Toch is dat in dit geval belangrijk. In de jaren dertig had één van onze regeringen een bevolkingsadministratiesysteem ingevoerd. Hier stond naast algemene informatie ook in welke religie een persoon had. De Duitsers hebben hier flink van geprofiteerd tijdens de oorlog. Ik zal (nog) niet zeggen dat onze huidige regering hiervan gebruik zal maken, maar ik weet ook niet wat er in de toekomst zal gebeuren. Het zal niet zo zijn dat alle Duitsers bij de het aan de macht komen van AH in 1933 hebben geweten wat hij later van plan was en dat kunnen wij ook niet.

Hoewel ik begrijp dat er vele dingen spelen, denk ik dat wij deze vooruitgang achteruitgang stop moeten zetten. Al is het maar ter bescherming van onszelf en onze kinderen.

* Mocht je nog interesse hebben; een uitgebreider overzicht is te vinden op Sargossa.nl

7 Replies to “Hebben we nog privacy?”

 1. DE reden waarom ik altijd zoveel mogelijk mijn i-net gebruik anoniem doe. En ik dus een HEKEL heb aan echte namen gebruiken etcetera in weblogs.
  Ik wist de meeste van de maatregelen al ik ben er duidelijk geen voorstander van. Ik heb niets te evrbergen, maar daarom hoeft nog niet iedereen alles te kunnen zien!

  Ander iets, je gele diegje waar het diagram/resultaat achter zou moeten zitten werkt niet bij mij 🙁

  1. @Cat,
   Precies, ik sta toch helaas al veel te vaak genoemd op Internet, maar mijn nicks zijn niet te traceren naar mijzelf.

   Later op de dag nog even kijken naar het diagram. Nu eerst op de fiets stappen (en lachen naar camera’s die ik onderweg tegenkom ;-)).

 2. En dan lees ik net op nu.nl
  waarschuwing niet bestaande belasting.
  Notabene een persoonsgegevensbelasting; ‘Met dit bedrag kan de staat uw persoonlijke veiligheid zo optimaal mogelijk garanderen.’

  Gut de verzinner van dat soort ongein daarvan mogen ze van mij persoonlijk alle persoonsgegevens van in een groot zwart boek zetten !

   1. @Sweetlikehoney,
    Ik word echt zo doodmoe van al die controle. Heb mijn jeugd al besteed zonder enkele vorm van privacy, zou het zo fijn vinden als de rest van mijn leven niet zo gecontroleerd zou worden. Maar ja, met of zonder publiciteitstunts zal dat wel onmogelijk zijn.

    1. @Cat,
     Het was trouwens een opdracht van Avans Hogeschool over het generen van publiciteit. Tja, dát is gelukt.

     Je hebt gelijk hoor, men schiet geheel door met alle soorten controles. Ik geef niet op en heb besloten dat dit behoorlijk hoog op mijn lijstje komt bij het kiezen van een politieke partij. Helaas hoor ik nog te vaak dat het een ver-van-mijn-bed-show is en ik vraag me af of dat waar is. Hoop dat mensen wakker worden. Vrijheid en privacy is een groot goed.

 3. Confronterend om alle maatregelen op een rij te zien.
  Terechte link naar WOII gelegd. Er is niets tegen privacybeperkende maatregelen, zolang je niets kwaads in de zin hebt.
  Maar het kan gebeuren, dat je een regering krijgt waartegen je in verzet zou willen/moeten treden. En hoe blijf je ondergronds?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *