Gisteren was ik weer heerlijk een beetje aan het ronddwalen over het wereldwijde net van internetsites en kwam uit bij de Volkskrant. Soms, heel soms, kom je van die stukjes tegen die nergens anders worden opgepikt, maar o zo boeiend zijn. Zoals deze.

Bijna helft van ontwikkelingshulp naar consultants

AMSTERDAM – Bijna de helft van de 79 miljard dollar die rijke landen jaarlijks aan ontwikkelingshulp geven, komt niet bij armen terecht. Een groot deel van deze zogeheten spookhulp gaat naar dure westerse consultants en naar schoolgeld voor hun kinderen. Dit blijkt uit een rapport van de Britse ontwikkelingsorganisatie ActionAid.

Op basis van officiële cijfers berekent ActionAid dat ‘ineffectieve’ en ‘overbetaalde’ westerse adviseurs jaarlijks 20 miljard dollar ontvangen. Ongeveer de helft daarvan gaat op aan salarissen; de rest bestaat uit onkostenvergoedingen, toelagen, en schoolgeld voor de kinderen, vaak op dure privéscholen.

Vergoedingen voor adviseurs steken vrijwel altijd schril af tegen het plaatselijke salarisniveau. In Cambodja kreeg een consultant gemiddeld 17 duizend dollar per maand, tegenover 40 dollar voor de gemiddelde lokale ambtenaar.

De ruime inzet van westerse consultants is controversieel. Het effect op ontwikkeling kan vaak niet aangetoond worden en ontwikkelingslanden hebben er lang niet altijd om gevraagd.

Volgens critici zou deze vorm van ontwikkelingshulp de afhankelijkheid van arme landen ten opzichte van het rijke Westen alleen maar versterken.

Westerse landen verspillen bovendien hulpgeld omdat te veel geld gaat naar landen die het niet zo hard nodig hebben. Aan de verdeling van het budget liggen vaak politieke overwegingen ten grondslag. Tweederde van de extra hulp van de Verenigde Staten is de afgelopen jaren bijvoorbeeld naar Afghanistan en Irak gegaan.

De Verenigde Staten, Portugal, Griekenland en Frankrijk bezondigen zich het meest aan spookhulp. Van iedere dollar hulp die Portugal verstrekt, komt 82 cent niet terecht bij armen. Van iedere Nederlandse euro is dat 32 cent.

(bron: zibb.nl)

Nederland geeft jaarlijks o,8% van het Bruto Nationaal Product (= 629.391.000.000 oftewel ongeveer 629 miljard! – bron Wikipedia) = ruim 5 miljard euro aan ontwikkelingshulp. Mag je zelf uitrekenen wat er aan consultants wordt uitgegeven (en wees dan wel eerlijk, het gaat in totaal om 20 miljard wereldwijd, maar toch…).

Ik vind best dat de (rijke) Westerse wereld de derde wereldlanden een handje mag helpen, wij hebben het relatief goed. Maar op deze manier? Zijn er geen betere methodes?

Waarom geen vrije markteconomie? Is men zo bang dat de economie in het eigen land er onder te lijden zal hebben? Tja, de VS heeft dat ‘conflict’ al met de Europese Unie, dus als de derde wereldlanden daar nog eens tussenkomen…

Waarom worden belachelijke eisen gesteld aan de ontwikkelingshulp? Landen zijn soms verplicht geld aan bepaalde doelen in het donorland te besteden (gebonden hulp). En dat de donorlanden daar onderling weer over met elkaar gaan strijden, is het resultaat met alle gevolgen vandien. Bijv. men krijgt vrachtwagens van DAF en onderdelen voor vrachtwagens van Scania. Handig niet?

Wat mij betreft gewoon een potje met geld geven. Zelf laten bepalen waar men het aan wil besteden. Hulp inkopen? Prima, maar dan kiest het land er zelf voor. Laten de consultants maar een offerte maken en als ze de goedkoopste zijn, zullen ze vast het contract krijgen. Voorwaarden voor hulp zijn: geen dictatoriaal regime hebben en verantwoording afleggen over de gemaakte resultaten. Wij moeten niet bepalen dat Timboektoe wel een spoorlijn nodig zal hebben die van de bush-bush naar de kust rijdt. Helaas voor die landen die wel een dictator te hebben of geen resultaten boeken: pech gehad! En vooral…. geen handelsbeperkingen meer!

En please…. laten we ophouden met verwijzingen naar het koloniale verleden. Tuurlijk heeft dat voor een achterstand gezorgd, maar in principe hebben we de VS en Australië ook volgeplempt met vage lui tussen de oorspronkelijke bewoners en die zijn er (met uitzondering van de Bush-familie, maar daar hebben we het een andere keer over) redelijk goed terechtgekomen.

(bron: Volkskrant)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *